VD har ordet

Jag är mycket stolt över vårt arbete och över BoBra Norden. Vi har hittat ett väl fungerande sätt att arbeta som har visat sig vara mycket uppskattat av våra kunder. Jag träffar många nya kunder som förvånat säger ”Va! Kommer ni i tid?”. Vi i BoBra Norden ser det att hålla löften och avtalade tider som absoluta självklarheter.

patrick

Anlitar Ni BoBra Norden skall Ni alltid veta att vi tar ansvar, både för kvaliteten i projektet och för att tider och överenskommelser skall hållas.

För oss är kvaliteten i byggprojekten mycket viktig men vi försöker också på ett så tidigt stadium som möjlighet förklara för våra kunder hur vi ser på begreppet kvalitet. Det är lätt att säga att vi alltid bygger i högsta kvalitet, vilket vi oftast gör när vi själva uppför bostäder i egen regi som vi sedan skall sälja, men när vi utför ett arbete åt en kund är det den kvaliteten kunden vill ha, vi bygger enligt. Kort och gott är vi angelägna om att våra kunder skall uppleva den relation mellan pris och kvalitet vi erbjuder som det bästa alternativet.

Utvecklingen av nya byggmetoder och användningen av nya byggmaterial går väldigt snabbt framåt och många gånger alldeles för fort, det har många bittert fått erfara de senaste åren. Det är en viktig avvägning mellan att anamma nytänkande inom branschen eller att välja det gamla trygga och säkra. Vi försöker alltid tänka i nya banor och utveckla nya arbetssätt men samtidigt låter vi de större aktörerna få prova och utveckla nya byggmetoder och produkter innan vi vågar använda dessa. Vi väntar hellre tills vi vet att dessa med säkerhet fungerar och håller för våra svenska omständigheter.

Vår målsättning är att alla projekt vi genomför skall utgå från vad kunden vill och att vi sedan tillsammans med kunden uppnår de mål vi satt för projektet och helst på ett sätt som överträffar de förväntningar som kunden har.

Vi på BoBra Norden tror på nöjda kunder och detta är självklart den bästa marknadsföringen vi kan få!

Patrick Andersson
Verkställande Direktör