Miljö

Vi tycker att miljöfrågan är en av de största utmaningar vi alla står inför och tycker att vi i samband med uppförande och förädlingen av fastigheter har ett mycket stort ansvar. Vi försöker ha miljö perspektivet med som en parameter i så många beslut vi kan både för vår egen del men även för våra kunders.

miljo