Press

BoBraNorden har en positiv inställning till all publicering i media som rör företaget och vår verksamhet. Kontakta gärna BoBra Nordens Vd Patrick Andersson med Era frågor.

För publicering av företagets logotype eller andra tryck skall våra krav här nedan följas.

Logotype, färger och typografi

BoBra Nordens logotype är företagets visuella representation och det är därför mycket viktigt att logotypen återges precis enligt sin särpräglade utformning. Vid användning och publicering skall de elektroniska originalen användas för exakt återgivning. Här nedan finns logotypen för nerladdning.

Loggan är sammansatt av två element: De tre bodarna och företagsnamnet.

Logga i CMYK, EPS
Logga i CMYK, PDF
Logga i RGB, EPS
Logga i RGB, JPG (210×100 pixel)