Organisation

BoBra Norden har en flexibel organisation som vi anpassar till vad som krävs för varje byggprojekt vi åtar oss. Inför ett nytt projekt sätter vi samman en organisation som är anpassad till de krav på både tid för genomförandet och kvaliteten för just det specifika projektet.

I de flesta fall sker sammansättningen av personal som en kombination av BoBra Nordens egen personal med underentreprenörer från andra företag. Vi arbetar i ett stort nätverk där vi efter många år i branschen byggt upp ett stabilt och bra nätverk av både byggare, rörläggare, elektriker och andra yrkesgrupper som krävs för att kunna genomföra våra byggprojekt.