Kvalité

Det viktigaste kvalitetsmålet vi arbetar efter är nöjda kunder. Vi tror på att genom öppna och ärliga diskussioner med våra kunder redan i ett tidigt stadium komma fram till rätt kvalitet vilket faktiskt inte måste vara högsta kvaliteten. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att fatta bästa besluten om vad som är rätt kvalitet precis i deras situation.

BoBra Norden har en mycket bra arbetsmodell för att klara våra högt ställda kvalitetskrav men vi söker alltid förbättringar och vi vill hela tiden utvecklas för att ständigt förbättra vårt arbetssätt. Vi har därför i samband med avslutandet av våra projekt ett avslutningssamtal med våra kunder där vi diskuterar vad som har varit bra och vad vi kan göra bättre i framtiden.